Начало

Катедра МАХВП е създадена през 1973 г., с решение на АС на ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (МАХВП). За годините от основаването на катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ са завършили повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“. Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене.

Научете повече за катедра МАХВП като изтеглите брошура в pdf формат

Ако сте студент в момента в катедра МАХВП или сте я завършили и искате да сте близо до катедрения живот, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ВЪВ ФЕЙСБУК страницата на катедрата Влез във Фейсбук МАХВП