Виртуална лаборатория

Примери за обтичане на тела с несвиваем, безвискозен флуид:

Упражнения по равновесие на флуиди:

Упражнения по линейни и местни съпротивления на флуидни системи:

Упражнения по моделиране и симулиране: