Галерия

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТСКИ РАЗРАБОТКИ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ

1. СРЕБЪРЕН ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на опаковането. Студент Стойчо Раянлиев. 2003г., Москва, Русия.

2. СРЕБЪРЕН ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на опаковането. Студент Елица Арабаджиева. 2007г., Москва, Русия.

3. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на опаковането. Студент Мария Попова. 2008 г., Москва, Русия.

4. ВТОРО МЯСТО на първия национален конкурс за най-добра разработка в областта на опаковането “Отвъд опаковката“. Студент Стойчо Раянлиев. 2008 г. София, България

5. ПЪРВО МЯСТО за Дипломен проект на Станислава Христова-магистър по „Опаковане и опаковъчна техника“ на тема „Опаковане в МАР на свежи плодове“, награден на международен конкурс в Киев, Украйна-2011 г.

6. БРОНЗОВ ДИПЛОМ от международния конкурс за най-добра студентска разработка в областта на опаковането. Студент Георги Кьорванчев. 2012г., Москва, Русия.

7. Награда на името на проф. Стефан Дичев за най-добра научна работа през 2011/2012 учебна година на Чавдар Саздов-докторант ва катдера МАХВП, успешно защитил през 2012 г. докторска теза в областта на опаковането на хранителни продукти.

НАГРАДИ на преподаватели от катедра МАХВП

1. ДИПЛОМ от журито на конкурса „Заводной апельсин“ за студентска разработка в областта на опаковането, връчен на катдера МАХВП за отлично представяне и научно ръководство на участтници-студенти-2003 г.

2. ДИПЛОМ от журито на конкурса „Заводной апельсин“ за студентска разработка в областта на опаковането, връчен на катдера МАХВП за отлично представяне и научно ръководство на участтници-студенти-2007 г.

3. Кристален  приз “THE  BEST  PAPER” за доклад Приложение на перфорирани фолиа за опаковане на свежи плодове в модифицирана атмосфера” с автори Стефан Стефанов, Надя Арабаджиева, Анжела Христова, Запряна Денкова, Йорданка Стефанова, Чавдар Саздов. Русенски университет.Ноември 2010 г.

4. Кристален  приз “THE  BEST  PAPER” за доклад Съхранение на опаковани хранителни продукти в модифицирана атмосфера” с автори Стефан Стефанов, Христо Христов, Георги Костов, Йорданка Стефанова, Чавдар Саздов, Надя Арабаджиева, Донка Стоева. Русенски университет.Ноември 2009 г.

5. ГРАМОТА от министъра на образованието на Украйна за научно ръководство на Стефан Стефанов, 2011 г.