Изпитни дати

Изпитни дати за студентите задочно обучение от специалностите с ОКС „бакалавър „Хранително машиностроене“ и „Машини и апарати за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ и с ОКС „магистър“ за специалностите „Хранително машиностроене“, „Опаковане и опаковъчна техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ и“Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“.

Изпитните дати важат и за студенти от други специалности задочно обучение в Университета по хранителни технологии, които имат изпити при преподавателите от катедрата съгласно списъка.

Списък с изпитните дати!