Конспекти

Материалознание част I

Материалознание част II

Хладилна техника I част

Хладилна техника ІІ Част

Хладилни машини

Механика на флуидите

Помпи, компресори, вентилатори

Диагностика и Ремонт на МАХВП

Технология на апаратостроенето и ремонта

Подемно-транспортна  техника

Автоматични технологични линии

Машини и апарати за механична и хидравлична обработка І част

Машини и апарати за механична и хидравлична обработка ІІ част за специалност “Хранително машиностроене“

Техника за механична и хидравлична обработка на хранителни, вкусови и биотехнологични продукти

Инженерен експеримент при изследване на МАХВП

Опаковъчна техника и технология за студентите от специалност „Хранително машиностроене“ и „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“

Технология на опаковките за специалност „Индустриялен мениджмънт“ – Стопански факултет

Автоматизация на инженерния труд за студенти от специалности с ОКС „магистър“ „Топлотехника“, Хладилна и климатична техника“ и „Енергийна ефективност“