Конференция „Развитие на науката, технологиите и техниката за производство, опаковане, етикетиране, съхранение и дистрибуция на храни“

Чевърта Международна научна конференция в областта на науката, техниката и технологиите при производството, опаковането, етикетираането, съхранението и дистрибуцията на хранителни продукти и напитки.

Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да ви поканим на Четвъртата Международна научна конференция „Развитие на науката, технологиите и техниката при производството, опаковането, етикетирането, съхранението и дистрибуцията на хранитерли продукти“, която ще се проведе в Колеж по туризъм, Бургас, на 3-4 юни 2016 г.

Очакваме ви!

 Invitation for conference

Изисквания към оформяне на докладите

Requirements to the articles

Template File

Fourth International science Conference  in the development of science, technique and technologies in the production, packaging, labeling, storage and distribution of food products and beverages.

Dear colleagues!

We are pleased to invite you to the Fourth International Conference „Development of science, technologies and technique in the production, packaging, labeling, storage and distribution of food products and beverages“, which will be held at the College of Tourism, Burgas, 3-4 June 2016.

 Invitation for conference

Requirements to the articles

Template File