Моделиране и симулиране

Симулиране процеса на издуване на бутилка от полиетилентепефталат

Симулиране работата на механизъм за пълнене на дискретни изделия в готови гъвкави опаковки:

Процес на избутване-работен ход

Процес на връщане-празен ход

Симулиране процеси на разглобяване

Разглобяване на стенд за определяне силата на отваряне на сгъваеми картонени кутии