Репортаж от честването на юбилея

Репоргаж от честването на юбилея на катедра МАХВП може да видите тук!

Приключиха празниците по повод юбилея на катедра МАХВП!

В рамките на два дни бяха проведени редица мероприятия-студентска научна конференция, представяне на фирми и студентски стажове, научна конференция с международно участие, представяне на Мултивак-България, кръгла маса по проблемите на обучението на специалисти с висше образование в сферата на хранителната промишленост!
Като приятен завършек и акцент в двудневните мероприятие беше приятелската официална вечеря във Виенския павилион на Международен панаир Пловдив.
Срещата премина в приятна дружеска обстановта под ритъма на добре подбрана музика, чудесно настроение и усещане за добре свършена работа през годините от създаването на катедрата до днес!
Благодаря на всички активни участници в подготовката и реализирането на мероприятията!

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 6-7 ЮНИ 2013-Старозагорски Минерални бани

 Уважаеми колеги,

 От името на Съюза на учените Стара Загора, “Мини Марица изтокЕАД, Тракийския университет, Община Стара Загора, Земеделски институт Стара Загора и Издателски консорциум КОТА”, организационният комитет найучтиво Ви кани да участвате в XXIII международна научна конференция на Съюза на ученитe в Стара Загора.

Поканата изтеглете от тук!

Втори Северо Източен Европейски Конгрес NEEFood – 2013

От 26 до 29 май в Киев, Украйна ще се проведе Втори Североизточен Европейски Конгрес по храните NEEFood – 2013.
Покана за участие може да изтеглите от тук!

Конференция в Галац, Румъния

Факултетът по хранителна наука и инженерство на Университета „Дунареа де Жос“ в Галац Румъния организират от 3 до 5 октомври научен симпозиум.

Покана за мероприятието и условията за участие може да намерите в поканата тук!

Симпозиум в Питещи, Румъния

Университетъ в Питещи, Румъния, организира научен симпозиум на 13 април 2013 г.

Повече за предстоящото мероприятие може да научите от поканата!

Покана за симпозиум!

Регистрационна форма!

Макетен файл!

Преподаватели от УХТ проведоха обучение в Кока Кола

 

 

 

 

 

 

 

Екип от преподаватели на Университета по хранителни технологии през месец февруари 2013 година проведе обучение на служители от Coca-Cola Hellenic Bottling Company и Бутилиращата компания Минерални води Банкя ООД.

Обучението е организирано със съдействието на Национална академия по опаковане България и Центъра по опаковане към Университета по хранителни технологии.

В рамките на обучението бяха представени основни теми и новостите, свързани с технологичното оборудване на предприятията, произеждащи газирани напитки и минерабни води.

Обучението е свързано с програмата на фирмите за подобряване на техническите умения на персонала.

В обучението участваха проф. Стефан Стефанов от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“, доц. Вилхелм Хаджийски от катедра „Техническа механика и машинознание“ и гл. ас. Мария Кънева от катедра „Технология на виното и пивото“.

Университетски дни в Тимишоара

Уважаеми колеги!

От 27 май до 2 юни 2013 г. В Тимишоара, Румъния ще се проведе седмица на Банатския университет.

В рамките на празниците ще се проведе и международна конференция. Подходяща секция за докладване на разработки на колеги от Университета по хранителни технологии е „Хранителна химия, инженерство и технология“!

Информация за конференцията може да изтеглите от тук!

Покана за конференцията!

Студентски практики

Стартира проект „Студентски практики“ (BG051PO001-3.3.07), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Уважаеми работодатели!

Информация за проекта може да намерите тук!

Покана за конференция в Хърватска MOTSP 2013

От 29 до 31 май в град Нови Винодолски, Република Хърватска ще се проведе международна научна конференция.

Поканата за конференцияте изтеглете от тук!