Опаковъчни материали, опаковки, опаковъчни технологии и опаковъчна техника

Катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ развива като самостоятелно направление опаковането като част от образователната и научната си дейност. Това дава възможност Университета по хранителни технологии да се обособи като един от центровете в Република България, даващ възможност за развитието на съвременни технологии за опаковане и съхранение на хранителни … Продължете с четенето на Опаковъчни материали, опаковки, опаковъчни технологии и опаковъчна техника