Технически Сътрудници

Петьо Ванчев Георгиев – главен специалист-механик,
тел.: 032/603 880
IV блок, кабинет 006
 
Анна-Мария Б. Дойчинова – технически секретар,
e-mail: uft_mahvp@mail.bg
тел.: 032/603 805
IV блок, кабинет 104