Покана за конференция в Минск, Беларус

Колеги от Инженерно технологичния факултет на Беларуския държавен аграрно технически университет в гр. Минс, Беларус канят своите български колети да участват в Международна научно-практическа конференция „Прерабтване и качество на селскостопанска продукция“, която ще се проведе на 21-22 март 2013 г.
Поканата за конференцията можете да изтеглите от тук!

Традиционна среща на първокурсниците с катедра МАХВП

Традиционната среща на студетите от първи курс на специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ с преподавателите, докторантите и служителите от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ ще се проведе на 3 декември (понеделник) 2012 г. от 15 часа в зала 302 на 4-и учебен корпус.

Поканват се всички първокурсници, както и студенти от по-горните курсове. Всички студенти, които имат въпроси към ръководството на катедрата, факултета и университета, могат да ги споделят.

Срещата е възможност за създаване на по-близки взаимоотношения между всички, които се чувстват част от катедра МАХВП!

Заповядайте колеги!

 

Проект на НТС „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”.

Научно техническият съюз по машиностроене е бенефициент на проект, финансиран от ЕС на тема „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”. Общата идея на проекта е да се открият съществуващи иновационни предложения, създадени в университетите, научните институти и изследователски организации в целия свят, да се превеждат, селектират и предоставят на индустриалните предприятия в България.

Ако притежавате иновационни идеи и проекти и желаете да ги популяризирате сред българските предприятия и фирми, може да станете доставчик на иновационни предложения. За целта попълнете и ни върнете приложеният договор.

В продължение на две години Вие можете да получавате безплатно всеки месец бюлетини в електронен формат, по направления: „Машини за хранителната индустрия”.

Бюлетин №8

Бюлетин №9

Бюлетин №10

Гости от Украйна в катедра МАХВП

Катедра МАХВП е домакин на група студенти от Националния университет по хранителни технологии в Киев, Украйна. За втора поредна година за провеждане на стаж в университета, лабораториите на катедра МАХВП и предприятия от хранителната и опаковъчната индустрия са пристигнали 5 студенти от специалностите „Машини и апарати за хранителната промишленост“, „Машини и апарати за фармацевтичната промишленост“ и „Опаковъчна техника“. Ръководител на групата е доц. Алексей Губеня. Стажът се провежда съгласно договор за сътрудничество с университета в Киев и по специално между катедра МАХВП и катедра „Машини и апарати за хранителната и фармацевтичната промишленост“. През месец април на стаж в Киев беше група студенти от катедра МАХВП. Сега украинските студенти връщат визитата.

В програмата им е включено посещение на водещи предприятия от хранителната промишленост, хранителното и опаковъчното машиностроене. Студентите ще се запознаят и с работата на катедра МАХВП в основните научни направления.

В културната програма на стажантите от Украйна е включено посещение на основните забележителности на Пловдив и околностите – Стария град, Хисар, Бачково и др.

Групата от Украйна в България е вече втора седмица. През първата седмица те бяха гости на студентите и преподавателите от филиала в Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Те взеха активно участие в провежданата ежегодно научна конференция. Бяха удостоени с наградата „The best paper“ за най-добър доклад. Наградата им бе връчена от директора на филиала доц. Станка Дамянова. В рамките на посещението си в Разград те посетиха предприятия, в които се запознаха с технологията и техниката за производсво на хранителни и фармацевтични продукти.

На път за Пловдив украинските ни приятели посетиха Велико Търново, Трявна, Габрово, Шипка и Казанлък.

В подготовката на посещението се включиха студенти, докторанти и преподаватели от катедрата. Ръководсвото на университета активно подпомага сътрудничеството с колегите от НУХТ в Киев.

Тържествено събрание по повод Деня на Народните Будители

В ранния следобед на 31 октомври 2012 г. Голямата аула на Университета по хранителни технологии бе изпълнена до краен предел с преподаватели, служители, студенти, докторанти и много гости. Поводът беше тържественото събрание по повод Деня на народните будители-1 ноември. Гост на колектива на УХТ беше кметът на Пловдив Иван Тотев.

Ректорът на университета проф. Кольо Динков прочете празнично слово. Кметът поздрави колектива и поднесе приятната изненада, че в последното заседание на Общинския съвет единодушно е взето решение за прехвърляне на собствеността на земята на спортния комплекс на УХТ.

Бяха връчени дипломи, грамоти и почетни значки на получилите ново академично звание през годината на преподаватели, както и дипломи, грамоти и почетни значки на придобилите научната степен доктор.

От катедра МАХВП бе връчен диплом, грамота и златна значка на проф. Стефан Стефанов, както и на докторанта Чавдар Саздов, който през тази година придоби научната степен доктор. Чавдар Саздов спечели и тазгодишната награда „Проф. Стефан Дичев“.

За празничното настроение се грижеше военният оркестър на ВВС в град Пловдив.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!