15 декември – работен и неучебен ден

Със заповед на ректора на УХТ, 15 декември е обявен за неучебен, но работен ден.

На 15 декември (събота) от 8:30 ще започне раздаването на тогите на абсолвентите, от 9:30 в голямата аула на УХТ ще се връчат дипломи и награди на отличени студенти.

От 12:30 в зала 101, 4ти блок ще се връчат дипломите на абсолвентите бакалври и магистри, завършили специалности Хранително машиностроене и Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия.

Честит 8-ми декември!

Скъпи студенти, уважаеми колеги, приятели!

 Пожелавам на всички приятни изживявания на студентския празник 8-ми декември! На студентите повече дръзновение и стремеж към знания, на преподавателите търпение по трънливия път към завоюване на сърцата и доверието на студентите!
На всички успехи и непримиримост по поетия път!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Нови инженери за хранителното машиностроене

На 6 декември в катедра МАХВП се проведе защита на дипломни работи ипроекти на абсолвенти от специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителната и биотехнологичната промишленост“. Новите машинни инженери представиха своите работи пред Държавната изпитна комисия. Общо 5-има абсолвенти защитиха правото си да станат част от специалистите в една от най-значимите за нашата индустрия област.

На добър път и успешна реализация, колеги!

Щастливите инженери