Университетски дни в Тимишоара

Уважаеми колеги!

От 27 май до 2 юни 2013 г. В Тимишоара, Румъния ще се проведе седмица на Банатския университет.

В рамките на празниците ще се проведе и международна конференция. Подходяща секция за докладване на разработки на колеги от Университета по хранителни технологии е „Хранителна химия, инженерство и технология“!

Информация за конференцията може да изтеглите от тук!

Покана за конференцията!

Студентски практики

Стартира проект „Студентски практики“ (BG051PO001-3.3.07), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Уважаеми работодатели!

Информация за проекта може да намерите тук!

Покана за конференция в Хърватска MOTSP 2013

От 29 до 31 май в град Нови Винодолски, Република Хърватска ще се проведе международна научна конференция.

Поканата за конференцияте изтеглете от тук!

2013 International Conference on Advanced ICT(Information and Communication Technology) for Business and Management(ICAICTBM2013)

Покана за конференцията

Международна конференция Advanced ICT(Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2013)

 

Покана за конференцията

Международна конфереция AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)

Ортанизационния комитет на 2-та международна конференция по селскостопански, био-, и хранителни технологии отправя покана към всички заинтересовани за участие.

Регистрация за участие и повече информация за събитието може да намерите на  

2nd WSEAS International Conference on AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)