Лятна школа по етикетиране в УХТ в рамките на проект NUTRILAB

От 12 до 16 май в Университета по хранителни технологии се проведе лятна школа по етикетиране на храни и напитки. Школата се проведе в рамките на мероприятията, предвидени при осъществяването на проект NUTRILAB, финансиран от 7-ма Рамкова програма.

Участници в школата бяха изследователи от България, Русия, Украйна, Молдова и Румъния. Това са страните, от които са и участниците в проекта-12 университета.

В тематиката на обучението бяха включени лекции, запознаващи участниците в проекта и желаещите да се информират, със законодателството в областта на етикетирането на хранитени продукти и напитки, проблемите с възприемането от потребителите на новото хранително етикетиране.

Лектори бяха проф. Стефан Стефанов от Университета по хранителни технологии и председател на Национална академия по опаковане, проф. Димитру Мнерие от Тимишоара, Румъния, доц. Веселка Дулева от Министерството на здравеопазването, Елица Маринова от Университета по хранителни технологии.

В рамките на мероприятията от лятната школа участниците посетиха и АДЛ печатница Идеал, където се запознаха с производсвото на опаковки от картон.

Участниците в проекта проведоха задълбочени дискусии относно организацията на мероприятията в проекта, проблемите с възприемането на новото законодателство и етикетирането на храни и напитки и набелязоха мерки за тяхното преодоляване.

(English) 40 Years Department MAFI

International Conference celebrates its 40th anniversary Department „Machinery for the food industry“, University of Food Technologies in Plovdiv. It involved with reports and guests of similar schools in Russia, Moldova and Ukraine.

Trained in the last 4 decades have 900 bachelors and masters engineers. Problems establishing common criteria will be part of the conference, said Professor Stefanov:

Stefan Stefanov:

– I hope to help each other in solving problems that arise in connection with the various approaches to education that are different universities in order to create better mobility of students from different countries.

Department is unmatched in the field of higher education nationwide. Trained professionals here are well accepted in the industry in our country and abroad. In recent years, standards in the preparation of food fell reminds one of the founders of the department and honorary chairman of the organizing committee of the celebrations Professor Stefan Dichev:

Stefan Dichev:

– Accompany the countless products that are not good for the consumer and for this we have to fight in this respect in 2013, as has emerged in the world, a new era in the management of brain and thinking people, mainly because It is this that, in order to accompany parelno high flow fakes.

Bulgaria was formed about 21 percent of gross domestic product of food production. Now the rate has fallen below 15, but high quality can fight unfair competition, says Professor Dichev.

Репортаж от честването на юбилея

Репоргаж от честването на юбилея на катедра МАХВП може да видите тук!

Приключиха празниците по повод юбилея на катедра МАХВП!

В рамките на два дни бяха проведени редица мероприятия-студентска научна конференция, представяне на фирми и студентски стажове, научна конференция с международно участие, представяне на Мултивак-България, кръгла маса по проблемите на обучението на специалисти с висше образование в сферата на хранителната промишленост!
Като приятен завършек и акцент в двудневните мероприятие беше приятелската официална вечеря във Виенския павилион на Международен панаир Пловдив.
Срещата премина в приятна дружеска обстановта под ритъма на добре подбрана музика, чудесно настроение и усещане за добре свършена работа през годините от създаването на катедрата до днес!
Благодаря на всички активни участници в подготовката и реализирането на мероприятията!