Семинар „Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на храни и напитки“ – Пампорово, 5 юни 2015

На 5 юни от 16.00 часа в хотел „Ела“-Университетска творческа база на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе научно практически семинар на тема „Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на хранитерни продукти и напитки“.

Семинарът се провежда от колектив от Техническия факултет на Университета по хранителни технологии и катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“. Той е част от мероприятията, предвидени от екипа, реализиращ проект на тема „Подобряване на хигиенния дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост“, финансиран от фонд „Наука“ на УХТ.

Семинарът ще се проведе в рамките на провежданата вече традиционно Международна научна конференция „Развитие на науката, технологиите и техниката при производството, опаковането, етикетирането, съхранението и дистрибуцията на хранитени продукти и напитки“.

За участие в семинара и повече информация може да се обърнете към членовете на катедра МАХВП, на телефон 603 814, E-mail: mahvpuht@gmail.com

Покана за семинара и основните теми, които ще се разглеждат можете да свалите от тук!