Студенти от катедра МАХВП на конференцията „Студенти в Буковина“

През май 2015 г. 8 студента от катедрата участваха с доклади на Международната научна студентска конференция в Сучава. Конференцията, известна с името „Студенти в Буковина“ беше организирана от факултета по хранително инженерство на университета „Стефан чел Маре“, Сучава, Румъния. На конференцията присъстваха студенти от различни университети в Румъния, Украйна, Молдова и др. От България присъстваха 4-има студенти, обучаващи се в различни специалности в катедра МАХВП-Галина Ангелова-ОКС „магистър“ и Михаел Владимиров, Олег Михайлов, Георги Кичуков 9 специалност „Хранително машиностроене“ – ОКС „бакалавър“. Отлично се представи Галина Ангелова, която получи награда за представения доклад. На всички студенти бяха връчени грамоти за участие. Студентите останаха с великолепни впечатления от страната домакин, създадената атмосфера на приятелство и от видяното в университетските среди. Завързаха се много нови приятелства, а желанието на всички участници беше това да не свършва. Но всяко нещо си има край. Въпреки това раздялата беше с пожелание за нова среща в Буковина.

Специалната награда на списание „Тара и упаковка“ за 2016 г. отново в катедра МАХВП

За втора поредна година журито на Международния студентски конкурс за най-добра опаковка „Заводной апельсин“ присъди специалната награда, давана от списание „Тара и упаковка“, Русия на студент от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“. Това е студента Георги Кичуков, завършил специалност „Хранително машиностроене“ и в момента обучаващ се в катедрата по специалността „Машини и апарати за хранителновкусовата и биотехнологичнаа промишленост“ за ОКС „магистър“. Неговата разработка е опаковка за бонбони.

Честито!

Специалната награда на списание „Тара и упаковка“ Москва, Русия присъдена на Мария Минчева от катедра МАХВП

Журито на Международния студентски конкурс „Заводной апельсин“ 2015 година присъди специалната награда на списание „Тара и упаковка“, Москва, на студентката Мария Минчева, обучавана в катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ по специалността „Опаковане и опаковъчна техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“. На конкурса тя представи своята разработка „Серия опаковки за промишлени стоки“.

Честито!