Студент от катедра МАХВП с международно отличие

Студентът от катедра МАХВП Георги Кьорванчев спечели Бронзов диплом на тазгодишното издание на Международния студентски конкурс “Заводной апельсин” в Масква, Русия. Конкурсът се проведе за 17 път. Георги Коьрванчев е завършил ОКС бакалавър през тази година по специалност “Техника за хранителната и биотехнологичната промишленост”. В момента е редовен студент в ОКС магистър, специалност “Опаковане и опаковъчна техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост”. Още от началото на тази година работи и като структурен дизайнер в АДЛ Печатница “Идеал”. Катедра МАХВП има традиции в участие на студенски конкурси. В минали години носители на Сребърен диплом в този конкурс са студентите Стойчо Раянлиев и Елица Балтаждиева, а носител на Бронзов диплом е и Мария Попова!

През 2008 г. Стойчо Раянлиев завоюва второ място на Националния конкурс “Отвъд опаковката”, а през 2011 г. Станислава Христова с дипломен проект “Опаковане на свежи плодове в МАР” завоюва първо място на Междунардния конкурс в Киев, Украйна и бе наградена с Диплом и медал на Министерството на образованието, науката и спорта на Украйна.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛЯ!

ПЪРВИТЕ МАГИСТРИ ПО ОПАКОВАНЕ

ПЪРВИТЕ МАГИСТРИ ПО ОПАКОВАНЕ

Научна конференция 2012 година

На 19 октомври в Университета по хранителни технологии се проведе ежегодната научна конференция с международно участие. Бяха представени 203 доклада, разпределени в няколко основни направления.

Катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ бе домакин на едноименната секция. Бяха представени 12 доклада. Гости от Русия и Украйна представиха свои разработки. От катедрата се изявиха и младите докторанти Кирил Мундев и Апостол Симитчиев.

След проведените обсъждания на докладите, те единодушно бяха приети.

Конференцията премина в дискусия за съвременните технологии в областта на хранителното машиностроене. Бяха споделени опит и намерения за бъдеща съвместна работа.

Добре дошли!

Катедра МАХВП е създадена през 1973 г., с решение на АС на ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (МАХВП). За годините от основаването на катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ са завършили повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене.

 • Образователно квалификационна степен “бакалавър”
  • Хранително машиностроене;
  • Техника за хранителната индустрия.
 • Образователно квалификационна степен “магистър”
  • Хранително машиностроене;
  • Опаковане, опаковъчна техника и технологии за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост;
  • Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.
 • Образователно научна степен “доктор” по научната специалност “Машини и апарати за хранително вкусовата промишленост”