Международна конференция Advanced ICT(Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2013)

 

Покана за конференцията

Международна конфереция AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)

Ортанизационния комитет на 2-та международна конференция по селскостопански, био-, и хранителни технологии отправя покана към всички заинтересовани за участие.

Регистрация за участие и повече информация за събитието може да намерите на  

2nd WSEAS International Conference on AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)

Научна конференция „Техника, технологии и системи“Техсис 2013“

Технически университет София-филиал Пловдив организира научна конференция с международно участие „Техсис 2013“ в рамките на дните на науката от 29 до 31 май.

Покана за участие в „Техсис 2013“

Конференция в Киев Украйна

Уважаеми колеги, студенти и приятели!

Организационния комитет на конференцията с международно участие в Националния университет по хранителни технологии в Киев, Украйна, кани всички заинтересовани студенти, докторанти и млади научни работници и преподаватели на поредната конференция през април 2013 г.

Покана за конференция в Киев

Конференция „Eco-Ist’13“ в Сърбия

Университетът в Белград и Технически факултет в гр. Бор, Сърбия организират научна конференция Eco-Ist’13.

Поканата за окнференцията Eco-Ist’13

Честит 8-ми декември!

Скъпи студенти, уважаеми колеги, приятели!

 Пожелавам на всички приятни изживявания на студентския празник 8-ми декември! На студентите повече дръзновение и стремеж към знания, на преподавателите търпение по трънливия път към завоюване на сърцата и доверието на студентите!
На всички успехи и непримиримост по поетия път!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Нови инженери за хранителното машиностроене

На 6 декември в катедра МАХВП се проведе защита на дипломни работи ипроекти на абсолвенти от специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителната и биотехнологичната промишленост“. Новите машинни инженери представиха своите работи пред Държавната изпитна комисия. Общо 5-има абсолвенти защитиха правото си да станат част от специалистите в една от най-значимите за нашата индустрия област.

На добър път и успешна реализация, колеги!

Щастливите инженери

Покана за конференция в Минск, Беларус

Колеги от Инженерно технологичния факултет на Беларуския държавен аграрно технически университет в гр. Минс, Беларус канят своите български колети да участват в Международна научно-практическа конференция „Прерабтване и качество на селскостопанска продукция“, която ще се проведе на 21-22 март 2013 г.
Поканата за конференцията можете да изтеглите от тук!

Традиционна среща на първокурсниците с катедра МАХВП

Традиционната среща на студетите от първи курс на специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ с преподавателите, докторантите и служителите от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ ще се проведе на 3 декември (понеделник) 2012 г. от 15 часа в зала 302 на 4-и учебен корпус.

Поканват се всички първокурсници, както и студенти от по-горните курсове. Всички студенти, които имат въпроси към ръководството на катедрата, факултета и университета, могат да ги споделят.

Срещата е възможност за създаване на по-близки взаимоотношения между всички, които се чувстват част от катедра МАХВП!

Заповядайте колеги!

 

Проект на НТС „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”.

Научно техническият съюз по машиностроене е бенефициент на проект, финансиран от ЕС на тема „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”. Общата идея на проекта е да се открият съществуващи иновационни предложения, създадени в университетите, научните институти и изследователски организации в целия свят, да се превеждат, селектират и предоставят на индустриалните предприятия в България.

Ако притежавате иновационни идеи и проекти и желаете да ги популяризирате сред българските предприятия и фирми, може да станете доставчик на иновационни предложения. За целта попълнете и ни върнете приложеният договор.

В продължение на две години Вие можете да получавате безплатно всеки месец бюлетини в електронен формат, по направления: „Машини за хранителната индустрия”.

Бюлетин №8

Бюлетин №9

Бюлетин №10