Приключиха празниците по повод юбилея на катедра МАХВП!

В рамките на два дни бяха проведени редица мероприятия-студентска научна конференция, представяне на фирми и студентски стажове, научна конференция с международно участие, представяне на Мултивак-България, кръгла маса по проблемите на обучението на специалисти с висше образование в сферата на хранителната промишленост!
Като приятен завършек и акцент в двудневните мероприятие беше приятелската официална вечеря във Виенския павилион на Международен панаир Пловдив.
Срещата премина в приятна дружеска обстановта под ритъма на добре подбрана музика, чудесно настроение и усещане за добре свършена работа през годините от създаването на катедрата до днес!
Благодаря на всички активни участници в подготовката и реализирането на мероприятията!

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 6-7 ЮНИ 2013-Старозагорски Минерални бани

 Уважаеми колеги,

 От името на Съюза на учените Стара Загора, “Мини Марица изтокЕАД, Тракийския университет, Община Стара Загора, Земеделски институт Стара Загора и Издателски консорциум КОТА”, организационният комитет найучтиво Ви кани да участвате в XXIII международна научна конференция на Съюза на ученитe в Стара Загора.

Поканата изтеглете от тук!

Втори Северо Източен Европейски Конгрес NEEFood – 2013

От 26 до 29 май в Киев, Украйна ще се проведе Втори Североизточен Европейски Конгрес по храните NEEFood – 2013.
Покана за участие може да изтеглите от тук!

Конференция в Галац, Румъния

Факултетът по хранителна наука и инженерство на Университета „Дунареа де Жос“ в Галац Румъния организират от 3 до 5 октомври научен симпозиум.

Покана за мероприятието и условията за участие може да намерите в поканата тук!

Симпозиум в Питещи, Румъния

Университетъ в Питещи, Румъния, организира научен симпозиум на 13 април 2013 г.

Повече за предстоящото мероприятие може да научите от поканата!

Покана за симпозиум!

Регистрационна форма!

Макетен файл!

Преподаватели от УХТ проведоха обучение в Кока Кола

 

 

 

 

 

 

 

Екип от преподаватели на Университета по хранителни технологии през месец февруари 2013 година проведе обучение на служители от Coca-Cola Hellenic Bottling Company и Бутилиращата компания Минерални води Банкя ООД.

Обучението е организирано със съдействието на Национална академия по опаковане България и Центъра по опаковане към Университета по хранителни технологии.

В рамките на обучението бяха представени основни теми и новостите, свързани с технологичното оборудване на предприятията, произеждащи газирани напитки и минерабни води.

Обучението е свързано с програмата на фирмите за подобряване на техническите умения на персонала.

В обучението участваха проф. Стефан Стефанов от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“, доц. Вилхелм Хаджийски от катедра „Техническа механика и машинознание“ и гл. ас. Мария Кънева от катедра „Технология на виното и пивото“.

Университетски дни в Тимишоара

Уважаеми колеги!

От 27 май до 2 юни 2013 г. В Тимишоара, Румъния ще се проведе седмица на Банатския университет.

В рамките на празниците ще се проведе и международна конференция. Подходяща секция за докладване на разработки на колеги от Университета по хранителни технологии е „Хранителна химия, инженерство и технология“!

Информация за конференцията може да изтеглите от тук!

Покана за конференцията!

Студентски практики

Стартира проект „Студентски практики“ (BG051PO001-3.3.07), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Уважаеми работодатели!

Информация за проекта може да намерите тук!

Покана за конференция в Хърватска MOTSP 2013

От 29 до 31 май в град Нови Винодолски, Република Хърватска ще се проведе международна научна конференция.

Поканата за конференцияте изтеглете от тук!

2013 International Conference on Advanced ICT(Information and Communication Technology) for Business and Management(ICAICTBM2013)

Покана за конференцията