Международна конференция Advanced ICT(Information and Communication Technology) for Education (ICAICTE2013)

 

Покана за конференцията

Международна конфереция AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)

Ортанизационния комитет на 2-та международна конференция по селскостопански, био-, и хранителни технологии отправя покана към всички заинтересовани за участие.

Регистрация за участие и повече информация за събитието може да намерите на  

2nd WSEAS International Conference on AGRICULTURAL SCIENCE, BIOTECHNOLOGY, FOOD and ANIMAL SCIENCE (ABIFA ’13)

Научна конференция „Техника, технологии и системи“Техсис 2013“

Технически университет София-филиал Пловдив организира научна конференция с международно участие „Техсис 2013“ в рамките на дните на науката от 29 до 31 май.

Покана за участие в „Техсис 2013“

Конференция в Киев Украйна

Уважаеми колеги, студенти и приятели!

Организационния комитет на конференцията с международно участие в Националния университет по хранителни технологии в Киев, Украйна, кани всички заинтересовани студенти, докторанти и млади научни работници и преподаватели на поредната конференция през април 2013 г.

Покана за конференция в Киев

Конференция „Eco-Ist’13“ в Сърбия

Университетът в Белград и Технически факултет в гр. Бор, Сърбия организират научна конференция Eco-Ist’13.

Поканата за окнференцията Eco-Ist’13

15 декември – работен и неучебен ден

Със заповед на ректора на УХТ, 15 декември е обявен за неучебен, но работен ден.

На 15 декември (събота) от 8:30 ще започне раздаването на тогите на абсолвентите, от 9:30 в голямата аула на УХТ ще се връчат дипломи и награди на отличени студенти.

От 12:30 в зала 101, 4ти блок ще се връчат дипломите на абсолвентите бакалври и магистри, завършили специалности Хранително машиностроене и Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия.

Честит 8-ми декември!

Скъпи студенти, уважаеми колеги, приятели!

 Пожелавам на всички приятни изживявания на студентския празник 8-ми декември! На студентите повече дръзновение и стремеж към знания, на преподавателите търпение по трънливия път към завоюване на сърцата и доверието на студентите!
На всички успехи и непримиримост по поетия път!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Нови инженери за хранителното машиностроене

На 6 декември в катедра МАХВП се проведе защита на дипломни работи ипроекти на абсолвенти от специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителната и биотехнологичната промишленост“. Новите машинни инженери представиха своите работи пред Държавната изпитна комисия. Общо 5-има абсолвенти защитиха правото си да станат част от специалистите в една от най-значимите за нашата индустрия област.

На добър път и успешна реализация, колеги!

Щастливите инженери

Покана за конференция в Минск, Беларус

Колеги от Инженерно технологичния факултет на Беларуския държавен аграрно технически университет в гр. Минс, Беларус канят своите български колети да участват в Международна научно-практическа конференция „Прерабтване и качество на селскостопанска продукция“, която ще се проведе на 21-22 март 2013 г.
Поканата за конференцията можете да изтеглите от тук!

Традиционна среща на първокурсниците с катедра МАХВП

Традиционната среща на студетите от първи курс на специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ с преподавателите, докторантите и служителите от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ ще се проведе на 3 декември (понеделник) 2012 г. от 15 часа в зала 302 на 4-и учебен корпус.

Поканват се всички първокурсници, както и студенти от по-горните курсове. Всички студенти, които имат въпроси към ръководството на катедрата, факултета и университета, могат да ги споделят.

Срещата е възможност за създаване на по-близки взаимоотношения между всички, които се чувстват част от катедра МАХВП!

Заповядайте колеги!