Extrusion

Научно направление „Екструзия“ е с големи традиции в катедра „МАХВП“ на УХТ Пловдив. Лабораторията по машини и апарати за механична и хидравлична обработка е оборудвана с лабораторен едношнеков екструдер „Brabender” 20 DN. С него се провеждат научни изследвания, свързани с екструзия и коекструзия на различни видове хранителни продукти. През годините в кат. МАХВП са осъществени редица научни разработки, свързани с екструдиране на:

–      различни видове царевични, пшенични и оризови грисове;

–      инстантни храни;

–      храни за домашни любимци;

–      тютюнево фолио за цигарената промишленост;

–      казеин за млечната промишленост;

–      безглутенови хранителни продукти;

–      коекструзия на хранителни продукти и др.