Examination dates

Дати, на които преподаватели от катедра МАХВП ще изпитват за перидоа на поправителната и ликвидационната сесия.