Magazine „JOURNAL OF FOOD AND PACKAGING SCIENCE TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES“ ISSN 1314-7420 (Print) ISSN 1314-7773 (Online)

Списание „JOURNAL OF FOOD AND PACKAGING SCIENCE TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES“ се издава от 2012 г. Годишно излизат по 2 броя. При евентуален интерес може да се увеличи на повече от 2 пъти годишно. Списанието излиза само на английски език. Надяваме се да е в помощ на младите преподаватели, докторанти и научни работници не само от висшите училища и науни организации в България, но и в чужбина. Тематиката на списанието е насочена предимно към изследване на проблеми в областта на хранителната и опаковъчната наука, техника и технологии. Макетен файл на статиите може да изтеглите от тук Изискванията за оформяне на статиите може да изтеглите от тук Изтеглете брой първи на списанието в pdf формат от тук Изтеглете брой първи на списанието в pdf формат от  тук Изтеглете брой втори, част първа на списанието в pdf формат от тук Изтеглете брой втори, част втора на списанието в pdf формат от тук Изтеглете брой втори, част трета на списанието в pdf формат от тук Изтеглете брой трети на списанието от тук Брой 4 част 1 Брой 4 част 2 Брой 5 Брой 6 Брой 7 Брой 8 Брой9 Брой 10 MAFI Department began publishing the scientific journal “JOURNAL OF FOOD AND PACKAGING SCIENCE TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES”. The annual to print 2 copies. In a possible interest can be increased to more than 2 times a year. The magazine will be released in English only. It will be to help young faculty, graduate students and researchers. The subject matter is primarily the study of problems in the food and packaging science, engineering and technology. template file You can download the firs number of the JFPSTT in pdf format here JFPSTT Number 2  volume 1 JFPSTT Number 2  volume 2 JFPSTT Number 2  Number 3 Number 4 Volume 1 Number 4 Volume 2 Number 5 Number 6 Number 7 Number 8 Number 9 Number 10