Training materials

Уважаеми студенти, катедра “Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост” започва разполагане на сайта на учебни материали, с което да ви помогнем за подготовката по различни дисциплини. Ще се радваме, ако чрез форума или чрез контактите с катедрата ни помогнете чрез мнения.  Спецификации

Задание за дипломен проект (дипломна работа)

Първа и втора страница на дипломен проект (дипломна работа)

Знак катедра МАХВП

Знак УХТ Инструкции за разработване на дипломен проект (дипломна работа)

 Формати А0, А1, А2, А3, А4 (.slddrt)