(Bulgarian) Юбилейни празници в катедрата

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Студенти от катедра МАХВП на конференцията “Студенти в Буковина”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Специалната награда на списание “Тара и упаковка” за 2016 г. отново в катедра МАХВП

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Специалната награда на списание “Тара и упаковка” Москва, Русия присъдена на Мария Минчева от катедра МАХВП

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Семинар “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на храни и напитки” – Пампорово, 5 юни 2015

На 5 юни от 16.00 часа в хотел “Ела”-Университетска творческа база на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе научно практически семинар на тема “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на хранитерни продукти и напитки”.

Семинарът се провежда от колектив от Техническия факултет на Университета по хранителни технологии и катедра “Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост”. Той е част от мероприятията, предвидени от екипа, реализиращ проект на тема “Подобряване на хигиенния дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост”, финансиран от фонд “Наука” на УХТ.

Семинарът ще се проведе в рамките на провежданата вече традиционно Международна научна конференция “Развитие на науката, технологиите и техниката при производството, опаковането, етикетирането, съхранението и дистрибуцията на хранитени продукти и напитки”.

За участие в семинара и повече информация може да се обърнете към членовете на катедра МАХВП, на телефон 603 814, E-mail: mahvpuht@gmail.com

Покана за семинара и основните теми, които ще се разглеждат можете да свалите от тук!

(Bulgarian) Нова награда за студент от катедра МАХВП

(Bulgarian) Посланикът на Република Франция връчи орден на проф. Симеон Василев

40 Years Department “Automatics, Information and Control Systems”

Department of “Automation, Information and Control Engineering” of the University of Food Technologies in Plovdiv celebrates 40 years since its founding. In this connection, will hold a conference with international participation, which is the seventh in a row and has already established itself as a traditional meeting of minds and experts in the field of automation, information and control systems.

Department staff and management invite all of the upcoming event, which will take place from 17 to 19 October 2013.

The invitation for the conference can be downloaded here!

(Bulgarian) Лятна школа по етикетиране в УХТ в рамките на проект NUTRILAB

40 Years Department MAFI