(Bulgarian) XI Конференция “Тенденции в опаковането на храни и напитки – технологии, материали, екология и нормативна уредба”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Катедра МАХВП – съорганизатор на Научно-техническа конференция “Опаковки – тенденции в развитието и приложението”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Нови проекти в катедра МАХВП

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Юбилейни празници в катедрата

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Студенти от катедра МАХВП на конференцията “Студенти в Буковина”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Специалната награда на списание “Тара и упаковка” за 2016 г. отново в катедра МАХВП

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

(Bulgarian) Специалната награда на списание “Тара и упаковка” Москва, Русия присъдена на Мария Минчева от катедра МАХВП

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Семинар “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на храни и напитки” – Пампорово, 5 юни 2015

На 5 юни от 16.00 часа в хотел “Ела”-Университетска творческа база на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе научно практически семинар на тема “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на хранитерни продукти и напитки”.

Семинарът се провежда от колектив от Техническия факултет на Университета по хранителни технологии и катедра “Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост”. Той е част от мероприятията, предвидени от екипа, реализиращ проект на тема “Подобряване на хигиенния дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост”, финансиран от фонд “Наука” на УХТ.

Семинарът ще се проведе в рамките на провежданата вече традиционно Международна научна конференция “Развитие на науката, технологиите и техниката при производството, опаковането, етикетирането, съхранението и дистрибуцията на хранитени продукти и напитки”.

За участие в семинара и повече информация може да се обърнете към членовете на катедра МАХВП, на телефон 603 814, E-mail: mahvpuht@gmail.com

Покана за семинара и основните теми, които ще се разглеждат можете да свалите от тук!

(Bulgarian) Нова награда за студент от катедра МАХВП

(Bulgarian) Посланикът на Република Франция връчи орден на проф. Симеон Василев