Семинар “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на храни и напитки” – Пампорово, 5 юни 2015

На 5 юни от 16.00 часа в хотел “Ела”-Университетска творческа база на ПУ “Паисий Хилендарски” ще се проведе научно практически семинар на тема “Хигиенен дизайн на технологичното оборудване за производство на хранитерни продукти и напитки”.

Семинарът се провежда от колектив от Техническия факултет на Университета по хранителни технологии и катедра “Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост”. Той е част от мероприятията, предвидени от екипа, реализиращ проект на тема “Подобряване на хигиенния дизайн на технологичното оборудване в хранителната промишленост”, финансиран от фонд “Наука” на УХТ.

Семинарът ще се проведе в рамките на провежданата вече традиционно Международна научна конференция “Развитие на науката, технологиите и техниката при производството, опаковането, етикетирането, съхранението и дистрибуцията на хранитени продукти и напитки”.

За участие в семинара и повече информация може да се обърнете към членовете на катедра МАХВП, на телефон 603 814, E-mail: mahvpuht@gmail.com

Покана за семинара и основните теми, които ще се разглеждат можете да свалите от тук!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.