Гости от Украйна в катедра МАХВП

Катедра МАХВП е домакин на група студенти от Националния университет по хранителни технологии в Киев, Украйна. За втора поредна година за провеждане на стаж в университета, лабораториите на катедра МАХВП и предприятия от хранителната и опаковъчната индустрия са пристигнали 5 студенти от специалностите „Машини и апарати за хранителната промишленост“, „Машини и апарати за фармацевтичната промишленост“ и „Опаковъчна техника“. Ръководител на групата е доц. Алексей Губеня. Стажът се провежда съгласно договор за сътрудничество с университета в Киев и по специално между катедра МАХВП и катедра „Машини и апарати за хранителната и фармацевтичната промишленост“. През месец април на стаж в Киев беше група студенти от катедра МАХВП. Сега украинските студенти връщат визитата.

В програмата им е включено посещение на водещи предприятия от хранителната промишленост, хранителното и опаковъчното машиностроене. Студентите ще се запознаят и с работата на катедра МАХВП в основните научни направления.

В културната програма на стажантите от Украйна е включено посещение на основните забележителности на Пловдив и околностите – Стария град, Хисар, Бачково и др.

Групата от Украйна в България е вече втора седмица. През първата седмица те бяха гости на студентите и преподавателите от филиала в Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Те взеха активно участие в провежданата ежегодно научна конференция. Бяха удостоени с наградата „The best paper“ за най-добър доклад. Наградата им бе връчена от директора на филиала доц. Станка Дамянова. В рамките на посещението си в Разград те посетиха предприятия, в които се запознаха с технологията и техниката за производсво на хранителни и фармацевтични продукти.

На път за Пловдив украинските ни приятели посетиха Велико Търново, Трявна, Габрово, Шипка и Казанлък.

В подготовката на посещението се включиха студенти, докторанти и преподаватели от катедрата. Ръководсвото на университета активно подпомага сътрудничеството с колегите от НУХТ в Киев.

Вашият коментар