Защита на дипломни работи

На 6 декември от 9.00 часа в зала 109 на 4 блок катедра МАХВП ще проведе защита на дипломни работи!
Всички абсолвенти, които желаят да се явят на тази дата 10 дни по-рано да представят в 104 кабинет при техническия сътрудник Анна Мария Дойчинова дипломните си работи, за да бъдат своевременно рецензирани!

Вашият коментар