Защита на дипломни работи

На 6 декември от 9.00 часа в зала 109 на 4 блок катедра МАХВП ще проведе защита на дипломни работи!
Всички абсолвенти, които желаят да се явят на тази дата 10 дни по-рано да представят в 104 кабинет при техническия сътрудник Анна Мария Дойчинова дипломните си работи, за да бъдат своевременно рецензирани!

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.