Лятна школа по етикетиране в УХТ в рамките на проект NUTRILAB

От 12 до 16 май в Университета по хранителни технологии се проведе лятна школа по етикетиране на храни и напитки. Школата се проведе в рамките на мероприятията, предвидени при осъществяването на проект NUTRILAB, финансиран от 7-ма Рамкова програма.

Участници в школата бяха изследователи от България, Русия, Украйна, Молдова и Румъния. Това са страните, от които са и участниците в проекта-12 университета.

В тематиката на обучението бяха включени лекции, запознаващи участниците в проекта и желаещите да се информират, със законодателството в областта на етикетирането на хранитени продукти и напитки, проблемите с възприемането от потребителите на новото хранително етикетиране.

Лектори бяха проф. Стефан Стефанов от Университета по хранителни технологии и председател на Национална академия по опаковане, проф. Димитру Мнерие от Тимишоара, Румъния, доц. Веселка Дулева от Министерството на здравеопазването, Елица Маринова от Университета по хранителни технологии.

В рамките на мероприятията от лятната школа участниците посетиха и АДЛ печатница Идеал, където се запознаха с производсвото на опаковки от картон.

Участниците в проекта проведоха задълбочени дискусии относно организацията на мероприятията в проекта, проблемите с възприемането на новото законодателство и етикетирането на храни и напитки и набелязоха мерки за тяхното преодоляване.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.