Репортаж от честването на юбилея

Репоргаж от честването на юбилея на катедра МАХВП може да видите тук!

Вашият коментар