Студенти от катедра МАХВП на конференцията „Студенти в Буковина“

През май 2015 г. 8 студента от катедрата участваха с доклади на Международната научна студентска конференция в Сучава. Конференцията, известна с името „Студенти в Буковина“ беше организирана от факултета по хранително инженерство на университета „Стефан чел Маре“, Сучава, Румъния. На конференцията присъстваха студенти от различни университети в Румъния, Украйна, Молдова и др. От България присъстваха 4-има студенти, обучаващи се в различни специалности в катедра МАХВП-Галина Ангелова-ОКС „магистър“ и Михаел Владимиров, Олег Михайлов, Георги Кичуков 9 специалност „Хранително машиностроене“ – ОКС „бакалавър“. Отлично се представи Галина Ангелова, която получи награда за представения доклад. На всички студенти бяха връчени грамоти за участие. Студентите останаха с великолепни впечатления от страната домакин, създадената атмосфера на приятелство и от видяното в университетските среди. Завързаха се много нови приятелства, а желанието на всички участници беше това да не свършва. Но всяко нещо си има край. Въпреки това раздялата беше с пожелание за нова среща в Буковина.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.