Студентски практики

Стартира проект „Студентски практики“ (BG051PO001-3.3.07), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Уважаеми работодатели!

Информация за проекта може да намерите тук!

Вашият коментар