Студентски практики

Стартира проект „Студентски практики“ (BG051PO001-3.3.07), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Уважаеми работодатели!

Информация за проекта може да намерите тук!

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.