Традиционна среща на първокурсниците с катедра МАХВП

Традиционната среща на студетите от първи курс на специалностите „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост“ с преподавателите, докторантите и служителите от катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ ще се проведе на 3 декември (понеделник) 2012 г. от 15 часа в зала 302 на 4-и учебен корпус.

Поканват се всички първокурсници, както и студенти от по-горните курсове. Всички студенти, които имат въпроси към ръководството на катедрата, факултета и университета, могат да ги споделят.

Срещата е възможност за създаване на по-близки взаимоотношения между всички, които се чувстват част от катедра МАХВП!

Заповядайте колеги!

 

Вашият коментар