Тържествено събрание по повод Деня на Народните Будители

В ранния следобед на 31 октомври 2012 г. Голямата аула на Университета по хранителни технологии бе изпълнена до краен предел с преподаватели, служители, студенти, докторанти и много гости. Поводът беше тържественото събрание по повод Деня на народните будители-1 ноември. Гост на колектива на УХТ беше кметът на Пловдив Иван Тотев.

Ректорът на университета проф. Кольо Динков прочете празнично слово. Кметът поздрави колектива и поднесе приятната изненада, че в последното заседание на Общинския съвет единодушно е взето решение за прехвърляне на собствеността на земята на спортния комплекс на УХТ.

Бяха връчени дипломи, грамоти и почетни значки на получилите ново академично звание през годината на преподаватели, както и дипломи, грамоти и почетни значки на придобилите научната степен доктор.

От катедра МАХВП бе връчен диплом, грамота и златна значка на проф. Стефан Стефанов, както и на докторанта Чавдар Саздов, който през тази година придоби научната степен доктор. Чавдар Саздов спечели и тазгодишната награда „Проф. Стефан Дичев“.

За празничното настроение се грижеше военният оркестър на ВВС в град Пловдив.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Вашият коментар