Проект на НТС „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”.

Научно техническият съюз по машиностроене е бенефициент на проект, финансиран от ЕС на тема „Създаване на офис за технологичен трансфер на отворени иновации за екологични, енергоспестяващи и информационни технологии в машиностроенето”. Общата идея на проекта е да се открият съществуващи иновационни предложения, създадени в университетите, научните институти и изследователски организации в целия свят, да се превеждат, селектират и предоставят на индустриалните предприятия в България.

Ако притежавате иновационни идеи и проекти и желаете да ги популяризирате сред българските предприятия и фирми, може да станете доставчик на иновационни предложения. За целта попълнете и ни върнете приложеният договор.

В продължение на две години Вие можете да получавате безплатно всеки месец бюлетини в електронен формат, по направления: „Машини за хранителната индустрия”.

Бюлетин №8

Бюлетин №9

Бюлетин №10

Вашият коментар