Приключиха празниците по повод юбилея на катедра МАХВП!

В рамките на два дни бяха проведени редица мероприятия-студентска научна конференция, представяне на фирми и студентски стажове, научна конференция с международно участие, представяне на Мултивак-България, кръгла маса по проблемите на обучението на специалисти с висше образование в сферата на хранителната промишленост!
Като приятен завършек и акцент в двудневните мероприятие беше приятелската официална вечеря във Виенския павилион на Международен панаир Пловдив.
Срещата премина в приятна дружеска обстановта под ритъма на добре подбрана музика, чудесно настроение и усещане за добре свършена работа през годините от създаването на катедрата до днес!
Благодаря на всички активни участници в подготовката и реализирането на мероприятията!

Вашият коментар